Det eiendommelige Nordlandslyset er vel allment kjent såvel som Lofotlyset er det, men det de færreste vet er at Svolvær har et helt spesielt lys. Et lys som oppstår med sterke lysbrytninger i mellomrommet mellom havet og fjellet. Et lys som har fascinert kunstnere og andre i flere hundre år. 

Det magiske lyset gjør seg og gjeldende i mørketiden, men da er det byen som i hovedsak «gir lys», mens nordlyset og de fjerneste restene etter sola, skaper det magiske og stemningsfulle landskapet som omgir byen.

Foto: Ronny Nilsen. Tekst: Bjørn Kenneth Hansen
.Ideèn, -Svolvær Lysets By,


Foto: Bjørn Kenneth Hansen, X-Lofoten.

-har sitt utspring fra slutten av 1980 tallet, da den lokale initiativtakeren Baard Nordby tok til orde for å lyssette Svolværgeita, fiskerkona og kulturhistoriske byggverk i mørketiden, -til glede for byens beboere og besøkende.

Med tiden så utviklet prosjektet seg og til å omfatte begrepet "LYSETS BY".  PROSJEKTBESKRIVELSE 2012 Pdf.


I en årrekke arbeidet jeg for å synliggjøre den åndelige siden ved Svolværgeita
, og at Svolvær i tideliger tider ble sett på som et "solsted", et Hellig sted for de gamle Hålogalendingene som hadde sitt makt og handelssenter i MOLLDØRA, rett utenfor Svolvær. Dette gjennom Svolværs historielag sine nettsider, og gjennom Svolværportalen der jeg har bidratt sammen med andre å syneliggjøre Baard sitt ønske om å belyse Svolværgeita.

Denne kongstanken som Baard hadde var svært sammenfallende med mine tanker om Svolvær som DET GAMLE SOLSTEDET. Det Hellige Stedet der de feiret solværvene, og ofret til Svolværgeita i førkristen tid.

Tanken min har vært at tillnavnet "Lysets By", formidler det urgamle norrøne navnet på byen som var Solluer, "Solstedet".

-Og en belysning av Svolværgeita vil fremheve denne utrolige fjellformasjonen som det har vært ofret til i århundrer, og som fra gammelt av har blitt oppfattet som symbol for ”Det hellige bryllup” HIERO GAMOS. Som Lofotingan sa; Kjerringa og Kailln.


I 2011 ble foreningen "Svolvær Lysets By" stiftet, og samme år ble de første fiskehjellene i havna belyst.


Foto: Ronny Nilsen.

I det første styret i arbeidsgruppen satt Rune Sørensen, undertegnede og Baard Nordby. For at gruppen skulle få ordnede forhold fikk jeg gjennomslag for at arbeidsgruppen ble lagt inn under Innbyggerforeningen i byen. I 2012 ble styret utvidet med Knut Roar Johansen og Viggo Berg.

Høsten 2013 var Svolvær godt igang med å etablere seg som "lysbyen" i regionen.

I 2017 trakk jeg meg fra styret og inn kom Steinar Jørunstad.

Min siste sak i styret var å få være med å utforme skilt ved innkjøringen til Svolvær som forteller at nu kommer du til lysets by. Dette godt forankret i kommunen gjennom byvåpenet som fikk sin plass på skiltet.


Her kan du se en liten videosnutt som jeg laget fra arbeidet med
å belyse den første fiskejellen i prosjektet Svolvær Lysets By.


SVOLVÆR LYSETS BY FACEBOOK
Foto: Ronny Nilsen.TILBAKE TIL X-LOFOTEN
Copyright©BKH