FORSIDE FORSIDE
Gudene fra Lofoten


Kapittel 07

Folket fra Nordvestindia


Opp gjennom historien har flere forfattere, filosofer og historikere hevdet at den ariske rase, eller den indogermanske rase som det heter i dag, har sitt opphav i Nordvestindia.

I en bok fra tiden etter andre verdenskrig som heter «Mysteriesamfund» skrevet av Scarabæus (Thorstein Wereide) søker forfatteren opphavet til de store verdensreligionene og viser til at både druidenes religion og den nordiske gudelære viser tydelige innslag av orientalske elementer.

Scarabæus skriver; «En representant for den ariske rase i det nordvestlige India, hvor det finnes lyse mennesketyper, vandrer vestover og nordover inntil han kommer til de skandinaviske land, hvor han sammen med sine ledsagere slår seg ned og danner hovedstammen til det germanske folk.

Han fører med seg en høytstående mysteriereligion som på vanlig vis overleveres fra slekt til slekt gjennom en rekke kvad.

I tidens løp blir disse kvad farvet ved påvirkning fra de eiendommelige naturforhold i de nordiske land, og det er disse kvad, eller kanskje bare restene av dem, som er overlevert oss gjennom Eddakvadene og den dertil knyttede mytologi.»

Det vites ikke hvor i Skandinavia disse inderne slo seg ned, men det eneste stedet i Skandinavia man faktisk finner spor etter en gammel mysteriereligion som var befestet i et større område, er i Lofoten og Hålogaland.

Scarabæus kommer ikke inn på hvorfor dette indiske folket utvandret, eller hva de søkte, men siden de var bærere av en høyt utviklet mysteriereligion, så er det ikke utenkelig at de hadde fått et «syn», eller hadde hatt en slags telepatisk kontakt med den himmelske verden om å søke et kraftfullt og jomfruelig sted.


Et sted som kunne ha vært Utrøst og Trenyken. At enkelte utvalgte, hellige personer, får et syn om noe, har ikke vært uvanlig opp gjennom historien.
 
Gudene fra Lofoten

Innhold: Forord

Kap. 01 Det Hellige bryllup
Kap. 02 Kraftsentret Lofoten
Kap. 03 Lofotfjellene
Kap. 04 Det «gamle folket»
Kap. 05 Sagnet om Utrøst og              andre merkverdigheter
Kap. 06 Gudene fra Lofoten
Kap. 07 Folket fra Nordvestindia
Kap. 08 Hyperborea
Kap. 09 Lofoten og den greske              mytologi
Kap. 10 Gudinnen fra Leknes
Kap. 11 De første årtusene i              Lofoten
Kap. 12 Det hellige landet i nord
Kap. 13 Det hedenske «Vågar»              og området rundt
Kap. 14 Svolvær -et gammelt              kultsted
Kap. 15 Arven etter Utrøstfolket
Kap. 16 Veien videre- Gudene på Utrøst
- Gudene på Trenyken
- Gudinnegrava på Einangen
- Gudene fra vikingtid
I dette havområdet på yttersiden av Vestvågøya havnet papyrus fra Tor Heyerdahls Ra 1 som hadde fulgt havstrømmene fra Etiopia.

At den som var leder for denne gruppen av indere, og kanskje flere i gruppen hans eller hennes, hadde et syn, en visjon om Trenyken som et kraftsenter langt mot nord, -i landet med de lyse netter, er like sannsynlig som lignende historier fra de ulike religioner.

Hvordan de kom seg fra nordvest India til Lofoten er ikke kjent, men det fortelles at de vandret vestover, før de tok av nordover mot de skandinaviske land.

Det naturlige vil da være å vandre til et sted mellom Syria og Egypt for der å skaffe seg en båt, og ro over middelhavet og ut i Atlanterhavet, for der å finne havstrømmer som førte dem nordover.


Med tanke på at det ble funnet papyrus på yttersia av Offersøy etter Tor Heyerdals Ra 1 som hadde fulgt den nordlige grenen av Golfstrømmen så er det ikke umulig at folket fra Nordvestindia havnet med havstrømmene i Lofoten.

Hypotesen blir da at dette indiske folket kom langsmed Golfstrømmen og strandet tilslutt på Utrøst. Der forente de seg med utenomjordiske fra Pleiadene.

Grekerne kalte stedet for Hyperborea og folket for Hyperboreere. Og etterkommerne etter dette folketslaget som la under seg de store landområdene som senere ble kalt Hålogaland, ble kalt uradelen fra nord. De som stammet fra gudene.Kapittel 08/16 HYPERBOREA


BELIGGENHET UTRØST

Les om GØTISMEN OG GERHARD SCHØNING

ToppenCopyright © BKH

.