FORSIDE FORSIDE
Gudene fra Lofoten


Kapittel 06

Gudene fra Lofoten

Innledningsvis ble gudeskikkelsene som er malt på huleveggen i hula ute på Trenyken beskrevet som prinsen fra Pleiadene, og prinsessen fra Utrøst, og deres barn.

Denne familien av jordiske og utenomjordiske ætter kan være forfedre til et par av de gudene som vi leser om i gresk mytologi, -og uradelen i Hålogaland. De som så på seg selv som de som ættet fra gudene.

Arkeologene mener at menneskene som malte de rødmalte gudeskikkelsene ute på Trenyken, og rundt om i huler i det gamle Hålogaland, dyrket det vi kjenner som «Sjamanisme».

Men sjamanisme er ingen religion, det er en unøyaktig samlebetegnelse på verdens eldste spirituelle tradisjoner. Sjamanisme finnes helt uavhengig side om side med religion.

Samtidig kan en si at alle religioner har sine røtter i sjamanismen, som har eksistert i minst 40 000 til kanskje 200 000 år, mens de eldste religioner er kanskje 10 000 år gamle.

De guddommeliggjorte rødmalte strekfigurene ute på Trenyken, og magien og ritualene rundt dem, har naturlig nok elementer i seg fra sjamanismen.

Men når en ser på «gudefamilien» i hula ute på Trenyken, med sine to horn og 9 fingrer, og det som kan være et barn mellom seg, så er det nærliggendeå tro at det kan være noe mer, noe annet, i tillegg til sjamanistiske elementer.

De gamle grekere og oldtidens hinduer så ikke på gudene som myter, men som virkelige vesener som steg ned fra himmelen til det som kan ha vært Hyperborea, der mange av dem inngikk ekteskap med jordmennesker.

I blant annet Peru, Mexico og Frankrike ser vi at gamle helleristninger som forestiller menneskelignende skikkelser som har 9 fingrer, fem på den ene handen og fire på den andre, blir tolket som «utenomjordiske», og at helleristningene viser til besøk fra andre dimensjoner, andre verdener.

 
Gudene fra Lofoten

Innhold: Forord

Kap. 01 Det Hellige bryllup
Kap. 02 Kraftsentret Lofoten
Kap. 03 Lofotfjellene
Kap. 04 Det «gamle folket»
Kap. 05 Sagnet om Utrøst og              andre merkverdigheter
Kap. 06 Gudene fra Lofoten
Kap. 07 Folket fra Nordvestindia
Kap. 08 Hyperborea
Kap. 09 Lofoten og den greske              mytologi
Kap. 10 Gudinnen fra Leknes
Kap. 11 De første årtusene i              Lofoten
Kap. 12 Det hellige landet i nord
Kap. 13 Det hedenske «Vågar»              og området rundt
Kap. 14 Svolvær -et gammelt              kultsted
Kap. 15 Arven etter Utrøstfolket
Kap. 16 Veien videre- Gudene på Utrøst
- Gudene på Trenyken
- Gudinnegrava på Einangen
- Gudene fra vikingtidEn forunderlighet er at i dagens India blir barn som er født med 9 fingrer sett på som, en veldig heldig ting. De regnes som utvalgte personer som er spesielt velsignet.


Når en ser på betydningen av «to horn», så ser man at i flere kulturer blir guddommelig gjorte personer framstilt med to horn, -for å synliggjøre deres guddommelighet.

I egyptisk mysteriereligion er blant annet Isis framstilt med to horn. Dette er faktisk i samme tidsepoke som «gudeskikkelsene» og de mindre «menneskelignende» strekfigurene, ble malt på huleveggene rundt om i Lofoten og Hålogaland.

Egypterne som trodde at døden bare var en inngang til et evig liv i neste verden, fortalte om guder som var omtrent som oss mennesker og hadde samme problemer som menneskene hadde, men i større grader.

Også andre kulturer har lignende historier som den Japanske, der legender beskriver ild-hjul som kom ned fra himmelen. Eskimoene har og historier som forteller at for tusener av år siden ble deres stamfedre flyttet fra Asia og andre steder, til det fjerne nord av enorme himmelskip.

I Bibelen, i profeten Esekiels bok kan en lese om utenomjordisk kontakt.

Moses skrev og om det;
For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid - de navngjetne.

Martinus Thomsen, (1890-1981) kjent for sitt bidrag til det han kalte den globale innløsning, dvs. undervisning eller guiding av planetens folk, kjent som Martinus Kosmologi, hadde som 30 åring en kosmiske innvielse som han viet resten av sitt liv til å formidle gjennom en lang rekke bøker, deriblant «Det tredje testamente».

Når han beskriver menneskets opprinnelse bruker han et prinsipp som han kaller verdensgjenløser-prinsippet, der han hevder at menneskene i fortiden ble ledet av vesener som stod noe over det primitive menneske i utvikling.


Disse væsene ble etterhvert betegnet som guder og helter. Disse gudene var omtrent som menneskene da de hadde menneskelige egenskaper som forelskelse og sjalusi. De var både gode og sinte, de kunne krangle og slåss og de hadde seksuelle relasjoner seg imellom og med jordmenneskene.

Men de kunne og reise med umåtelig hastighet, dukke opp og forsvinne, -og hadde våpen med voldsom styrke.

Når en ser på hulefigurene ute på Trenyken og deres symbolske betydning, sett i lys av lignende funn i andre kulturer, er det nærliggende å tolke det dithen at «Utrøstfolket», hadde hatt besøk fra en annen verden, noe som resulterte i en ny rase, en ny menneskeætt.

En ætt som nok ble sett på som guder. Denne ættens lære og virke dannet grunnlaget for den ideologi som med tiden sprer seg over et stort landområde, og etter som årtusen går så forvandles den til norrøn mytologi.

Det er heller ikke utenkelig at denne ideologien med tiden fikk flere tolkninger, flere retninger, noe som vi ser i alle religioner. Og på et eller annet vis så ble utrøstfolket, gudene i den greske gudeverden.

I denne historien så kommer de utenomjordiske som lander på Utrøst fra Pleiadene.
Et ikke helt tilfeldig valgt sted i universet. Pleiadene, eller Syvstjernen som M45 også blir kalt, ligger i vår egen galakse melkeveien, og har vært kjent i mange kulturer over hele verden.

Alcyone er den sterkeste stjernene i denne stjernehopen og er oppkalt etter de syv søstre i gresk mytologi.

Både innenfor den Keltiske tradisjonen, Germansk mytologi og hos Maya indianerne, den Meso Amerikanske kulturen, mente de at deres forfedre kom fra stjernen Alcyone.

Også i Bibelen antydes det at menneskene delvis nedstammer fra «gudesønner» fra himmelen.
(1. Mosebok, 6,4) I Jobs bok, 38, 31-32, ble Job for 3500 år siden stilt store astronomiske spørsmål av Gud selv; Kan du knytte syvstjernens bånd? eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang?

At stjernehopen Pleiadene er bundet sammen slik Bibelen beskriver, kunne egentlig ingen på jorden på den tiden vite, med mindre at menneskene hadde evner som gjorde slik at de kunne komme i kontakt, med de guddommelige svære.

I Barbara Marciniak kanaliserte bok, «Budskap fra Pleiadene», forteller hun at pleiadene forteller at menneskene i disse dager gjennomgår en kraftig omveltning på bevissthetsplanet.

Vi er inne i en tid der menneskene står på terskelen til en ny forståelse av kosmiske krefter. Hun hevder at dette har skjedd før i historien, men da ble kraften misforstått og misbrukt.

Kan det være det gudbenådede folket fra Utrøst som mistet sine psykiske krefter etter at de utvandret fra øya, som Pleiadefolket tenker på? Ikke godt å vite, men teorien passer godt.

I boken hevder hun at hvert individ på jorden har kjennskap til denne epoken som vi nu står overfor, og at vi har valgt å bli reinkarnert på jorden akkurat nu for å ta del i denne åndelige oppvåkningen, som nu skjer.

En oppvåkning der kosmiske energier åpner for en forhøyet bevissthet som gjør slik at vi blir oppmerksomme på en ny informasjonskilde dypt i oss, vår egen indre kunnskaps ånd.

Om dette budskapet er skapt utifra lengsel og håp hos forfatteren er ikke godt å si, men som antydet tidligere er det samme budskap blitt spredd blant mennesker over hele jorden, gjennom utallige andre kilder de siste tiårene.

Kanskje pyramidefjellet Olstind, som symboliserer ny viten, kunnskapen som stiger opp av det ubevisste hav, har en misjon i denne oppvåkningens tid, uten at vi engang er klar over det.

Fjellets form og uttrykk påvirker vår indre informasjonskilde, og ny viten kommer til overflaten i menneskenes bevissthet. En ny viten, som og for tusener av år siden hadde så sitt lys i Lofoten som et resultat av den hellige foreningen mellom urgudene og deres ideologi som spredde seg utover øyrikets grenser.

Oppfattelsene om at gudene kom fra nord var rotfestet hos mange mennesker i Europa gjennom årtusener, helt til de kristne klarte å få det til å bli antikrists rike.

På Norsk Polarhistorie sine nettsider kan en lese følgende; «Med et visst belegg i Bibelen hevdet både prester, jurister og filosofer på 1500-tallet at ondskap og djevelskap kom fra nord. Nordområdene framsto som Satans rike og kunne oppfattes som et drivhus for hekseri og gudsbespottelse.

I nord hadde demoner og djevler sitt tilholdssted med sin helvetes kulde og voldsomme vinder, hevdet flere lærde ved Europas fremste universiteter
».Kapittel 07/16 FOLKET FRA NORDVESTINDIABELIGGENHET MOSKSTRAUMEN - TRENYKEN

Les mer om MOSKSTRAUMEN OG FELICE VINCI

Toppen
Sideblikk

Pleiadene
Denne stjernehopen har vært kjent helt siden den europeiske steinalderen i mange kulturer over hele verden gjennom hulemalerier og kulturgjenstander.

På et 16 500 år gammelt hulemaleri i Lascaux i Frankrike er Pleiadene blitt identifisert. Også et 14 000 år gammelt stjernekart funnet i en hule i fjellene Pico del Castillo i Spania antas å være en fremstilling av Pleiadene.

Også Kelterne hadde kjennskap til Pleiadene som de relaterte til sorg, tårer og begravelser. De minnet de avdøde i tiden midt mellom høstjevndøgn og vintersolverv, en dag da de mente Pleiadene stod opp i øst, mens solen gikk ned i vest.

I norrøn mytologi er de syv hønene omkring Frøya relatert til Pleiadene.
Germanerne framstilte Pleiadene som en klukk-høne med 7 kyllinger.

Den greske forfatteren Hesoid nevnte Pleiadene i to av sine episke verker fra det 8. århundre f.Kr., Homer i Iliaden og Odysseen.

Mayakalenderen som ble brukt av Mayaene, Atzekerne og Mixtekerne er blitt til ved beregninger av Pleiadene. Mayaene trodde at deres forfedre kom fra Alcyone som er den mest lyssterke stjernen i stjernehopen Pleiadene.

Også Bibelen hevder at menneskene delvis nedstammet fra "gudesønner"
[B'ne Aleim] fra himmelen

(1. Mosebok, 6,4). Jobs bok beskriver disse «gudesønnene»: «Og så hendte det en dag at Guds sønner [B'ne Aleim] kom og stilte seg frem foran Herren, og blant dem var også Satan» (Job 1.6, 2.1) Det fortelles hvordan disse B'ne Aleim var selve årsaken til hans lidelse, hvoretter han forbannet den dagen han ble født (Job 3.1).

Bibelen nevner pleiadene tre ganger: To ganger i Jobs bok (9.9 og 38.1) og en gang hos Amos (5.8), under det hebraiske navnet Khima.

Talmud,(Berachot 58B) samling sitater og uttalelser av jødiske skriftlærde forteller at pleiadene består av omkring 100 stjerner, og knytter dem til syndeflommen: «Da besluttet den Hellige Ene seg for å bringe en oversvømmelse over jorden.

Les mer: WIKIPEDIA
              TELEPTISK KONTAKT MED SKIP FRA PLEIADENE
              SEMJASE EN KVINNE FRA PLEIADENE

Budskap fra Pleiadene
Ifølge Barbara Marciniak, forfatter av en serie kanaliserte bøker, senest Budskap fra Pleiadene, har pleiadianerne metodene som kan åpne menneskenes bevissthet når det gjelder å endre tankemønstre og gjenvinne vår kraft.

Pleiadianerne kan fortelle at jorden for tiden gjennomgår en kraftig omveltning på bevissthetsplanet, mer omfattende enn noen gang tidligere i historien. Vi skal allerede være langt inne i en tid hvor viktige forandringer finner sted; menneskene står på terskelen til en ny forståelse av kosmiske krefter. Dette har også skjedd før i historien, men da ble kraften misforstått og misbrukt.

Nå tilbys vi den samme kunnskapen igjen, og pleiadianerne taler til oss for å formidle sine tanker om den raske forandringen, tilby sin støtte og gi forslag til hvordan vi kan styre de svært forsterkede energiene som skaper uro på vår planet.

Pleiadianerne vil motivere oss til å våkne og ta kontroll over tilværelsen. De sier at alle på jorden er her for å delta i og bidra til den store bevisstgjøringen om at det vi tenker skaper vår virkelighet. Det viktigste å ta inn nå, for enkeltpersoner og menneskeheten som helhet, er forståelsen av kraften som ligger i tanken og troen. Når vi klarer det, kan vi åpne bevisstheten for et nytt syn på verden. Kari Kahrs.

Les mer: BUDSKAP FRA PLEIADENE


ToppenCopyright © BKH