FORSIDE FORSIDE
Hyperborea/Hålogaland
-de lyse netters land

Det hellige landet


Detalj fra gammelt kart fra 1700 tallet. Her har de plassert Hyperborea på Nordpolen noe som ikke stemmer helt overens med beskrivelsene av grekernes Hyperborea.
I gresk mysteriereligion fortelles det at for lenge siden var det et land som lå langt mot nord, nordaførr nordavinden, i et slags paradis.
Renhetens og gudsfryktens land.


Der bodde et folkeslag som de kalte Hyperboreerne, og som betyr, over nordboer.


Dette folket hadde en høyt utviklet kultur og en dertil svarende mysteriereligion.


Det var et gudebenådet folk, fri
for sykdom og alderdom. De hadde
et langt hode og ansikt, gyllent hår, smal nese og blå øyner.


GØTISMEN

GERHARD SCHØNING
Schøning var fra Lofoten. Han skrev "Norges Riiges Historie" i 3 bind på 1700 tallet.


På denne siden

ODYSSEVS reise til Lofoten
HÅLOGALAND - Det Hellige landet

SIDEBLIKK


Det fortelles at de hadde en idealistisk innstilling, livlig fantasi, de var frihetselskende og hadde tendens til monogami og familieliv.

Hos dem finner vi den første mysteriereligion. I denne religionen spiller psykiske evner og klarsyn en stor rolle.Det fortelles at Apollon og hans bestefar Kronos var født i Hyperboreernes land. Kronos var far til Zeus som igjen var far til Apollon. Kronos og Hyperion var to av 12 barn født av urgudene Himmelen, Uranos, og Jorden, Gaia. Barna ble kalt Titanere og var ifølge romersk myteologi, de første sønnene til jorden.

De tolv titanbarna var: Okeanos, Thetys, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos, Theia, Rhea, Themis, Foibe, Mnemosyne og Kronos.

Fortellingene om Hyperborea og folket som bodde der har store likheter med sagnene om UTRØST og Utrøstfolket.

En annen merkverdighet er at Hyperion, en av Titanbarna er nevnt i fortellingen om Odyssevs reiser der Odyssev skulle ha møtt på han på Trinakia, en fjelløy med tre topper, -som ifølge enkelte forskere lå ytterst i Lofoten og som kan være Trenyken.

Den greske poeten "Hesiod" forteller at det til "Apollons helligdom" på Delos kom det engang to hyperboreeske jenter med offergaver. De ble på øya, døde der og ble hedret av den deliske ungdommen.

Noen andre hyperboreere fikk grekerne aldrig se, for de hadde så lang
vei at sendebud aldrig kunne komme hjem igjen.

Historier forteller at solguden Apollon var tre måneder i året hos sin mor Leto, i "De lyse netters land" og at han hadde med seg kunskapen
om midnattsola som senere ble lagt til grunn for at man delte døgnet i to.

Apollon var gud for medisin og helbredelse, lys og sannhet, men etterhvert tok han og over rollen som solgud for Helios.

Flere legender forteller at det var mennesker fra Hyperborea som befolket Atlantis for 12.000 år siden.


Odyssevs reise til Lofoten

Den italienske kjernefysiske ingeniøren med bakgrunn i latin og greske studier, FELICE VINCI fra Roma, har i en årrekke forsket på "Homers" landskaps beskrivelser i beretningen om Osyssevs.

I publikasjonen "Homer in the Baltic" skriver han at det Charybdis Odyssevs møtte var Moskstraumen og at sør for denne strømmen lå øya Trinakia, som på engelsk betyr "trident" og på norsk, "nyk".

Det kan være nærliggende å tro at det er den samme øya som vi i dag kaller TRENYKEN.

Tre -nyker, trident, Trinakia.På Trinakia/Trenyken skulle solguden Hyperion, bror av Kronos bo med sine sauer og kyr. Her er en liten link som underbygger hypotesen om at Lofoten og Hålogaland kunne ha vært grekernes Hyperborea.

Monogrammet til Kronos var Chi-Ro symbolet
, et førkristent symbol for hell og lykke.

Senere ble korset sett på som det første kristne kors. KORSET er funnet innrisset i en steinblokk som ligger like ved Lofotkatedralen i Kabelvåg.
Arkeologene mener denne stenen er en gammel samisk offersten som krisne har preget et kors i for å "kvele" hedendommen i steinen. Men hvem vet?

Hyperion og Kronos. Begge med historiske antydninger som knytter dem til Trenyken og Lofoten.


Toppen
Hålogaland

Hålogaland er nevnt i skriftlige kilder lenge før Norge er nevnt.

Hålogaland var det nordligste terretoriet og bestod av flere selvstendige småkongedømmer i de nåværende fylkene Nordland og Troms, nord for Namdalen i Nord-Trøndelag og sør for Lyngen i Troms.

Dette samsvarte med området for norrøn bosetning i Nord-Norge. Området nord og øst for Hålogaland var Finnmark, hvor samene bodde.

I tillegg til at det strakte seg fra Namdalen i sør til “Gandvik“, eller“det Hvide-Hav”, rakk det og betydelig lenger i bredden innover i landet enn nå, slik at det omfattet store deler av nåværende Svensk Lappland, Nord-Finnland og Nordvest-Russland.

Derfor var det at skatt ble innkrevd av Bjarmer og Finner.


Kilder viser at "Håløygene" (Hålogalendingene) allerede fra FØR ÅR 500 levde i samfunn organisert av høvdinger (konger), og hvor skipsfarten var så velutviklet at de farte med hærskip helt sør til Danmark.

Hovedinntekten til hålogalendingene var i følge "Ottar" i hans beskrivelse av Nordveien på slutten av 800 tallet -sameskatten, som samene betalte i form av pels, fjær, hvalbein og skinn
.

Andre HISTORISKE KILDER samt FUNN og fornminner i Lofoten, vitner om at "Vaagafisket" også hadde økonomisk betydning i Hålogaland, både på den tiden og lenge før.
Hålogaland -grekernes Hyperborea

Prof. P. A. Munch mente Hålogaland betyr «Det hellige landet» fordi nordmennene etter hans mening først landet i Nord-Norge. Kan det være at de først kom til Lofoten og Utrøst?

Kong Alfreds angelsaksiske skrivere oppfattet Ottars land som «Halgoland». Adam av Bremen (1070) beskrev navnet som «Halagland». «Halag» er angelsaksis for det tilsvarende norrøne «heilagr». Den tyske keltologen Kasper Zeuss betegnet Hålogaland i 1837 som «Nordlyslandet». Halvdan Koht (1908) og Finn Hødnebø (1972) er innom noe av det samme og betegner folket som bodde i Hålogaland som de «høye og lyse».

I norrøn tid har kongen på den ene eller andre måten vært oppfattet som Hellig. De ble oppfattet som gudenes sønner. Uradelen i det gamle Hålogaland regnet seg som -de som ættet fra gudene.

Kan det være gudene som er visualisert i hula Helvete på Trenyken de ættet fra? Som vi ser på kartet over så hadde det samholdet vi finner i Hålogaland sitt utspring fra Trenyken.

Det "hellige landet" i nord
Det er mangt og meget som bidrar til kongstanken om at Lofoten og det gamle Hålogaland kan være det sagnomsuste Hyperborea, der menneskene ifølge grekerne levde i en fullkommen rettskaffenhet. Dersom dette er rett så vil det si at den antikke gudeverdens fødsel var i Lofoten og Hålogaland og at de eldste antikke gudene antagelig var født på Utrøst.


Som Felice Vinci påpeker så viser det at grekeren "Homer" beskrev Lofoten i en del av beretning om Odyssevs og hans reiser, uten at han egentlig visste hvor stedene Odyssevs kom til var. Historien om Odyssevs kan være så gammel som over 2500 år før kristus. Den greske historieskriveren Pytheas som levde ca. 700 år senere beskrev Moskstraumen som et av de farligste farvann på jord.

Gjør vi et historisk hopp fram til vår tid så ser vi at den norske historie skriveren GERHARD SCHØNING som er født i Lofoten, og som kanskje har hatt ungdomsårene der i minne når han skrev at Norge og spesielt Nord-Norge var NORDENS KRAFTSENTRUM og at det var noe dydverdig over nordmennene.

Han skriver: "Ingensteds har man saa gamle Sange, saa troeværdige Skalde, der have bevaret os Erindringen af de ældste Tildragelser, og ingensteds finder man saa udførlige Beretninger derom, som i den ældre Norske Historie. Intet folk i heele Europa, naar man undtager Græker og Romere, naaer saa høit op i Tiiden med sine Konge-Familier og Slægte-Registere". Norge var det nordiske landet som lengst tilbake i historien også hadde hatt den største befolkningen og den største utstrekningen mente Schøning.

Gjør vi enda et hopp og ser på hva Querini skriver om røstfolket på miden av 1400 tallet, så underbygger dette tanken om et gudebenådet folk i lofoten som Lofotingene og Hålogalendingene ættet fra. Et folk som kan ha vært grekernes Hyperborea og som kan være det samme folket som -de lyse KELTERNE
Toppen


Kilder: Kilder: Lexikon, Internett, Lofotboka, funn og fornminner fra Lofoten. Fra boka Mysteriesamfund/1948 av Scarabæus/Thorstein Wereide. Hans Eidnes: Hålogalands historie, 1943.Sideblikk

Les mer: Den gang det var konger i Hålogaland Av Henrik Fauske

Ottar fortalte om det ukjente «Norge»
Nordlending ga den første øyenvitneskildringen av landet vårt i 890.

 

Toppen
Copyright © BKH