FORSIDE FORSIDE
Gudene fra Lofoten

Forord

Dette er en historie fra virkelig svunnen tid i Lofoten. Tider som forvandlingens redskaper, vann, vind og sollys har slettet alle spor etter. Det vil si, nesten alle spor.

For i dette steinete øyrike finner man noen særdeles eiendommelige funn og fornminner som er fra tiden etter at isen smeltet for ca. 13 000 år siden.

Men også flere funn fra tiden før og etter Kr. fødsel kan oppfattes som særdeles spesielle.

Der er og et gammelt sagn fra Lofoten som står nedskrevet i et hefte, utgitt av Selskapet for folkeopplysningens fremme fra 1858, som forteller om en øy som het Utrøst og som som skulle ha lagt i Norskehavet vest av Røst.

Historien som fortelles er at på
Utrøst skulle det ha bodd et gudbenådet folkeslag med magiske krefter som levde i et slags lykksalig paradis.

Denne merkverdige øya, sies å ha, -flere ganger helt opp til våre dager,
-steget opp av havet, som fra intet, -og gitt ly for fromme fiskere som kom i havsnød, vest i havet utenfor Røst.

Ikke langt fra der Utrøst skulle ha vært ligger Trenyken, der vi finner hulemalerier som vitner om et hellig bryllup mellom to folkeslag.

Dette hellige bryllup på Trenyken viser seg å være opphavet for en ideologi som hadde slik kraft i seg at den spredde seg innover Lofoten og til det gamle Hålogaland.

 
Gudene fra Lofoten

Innhold: Forord

Kap. 01 Det Hellige bryllup
Kap. 02 Kraftsentret Lofoten
Kap. 03 Lofotfjellene
Kap. 04 Det «gamle folket»
Kap. 05 Sagnet om Utrøst og              andre merkverdigheter
Kap. 06 Gudene fra Lofoten
Kap. 07 Folket fra Nordvestindia
Kap. 08 Hyperborea
Kap. 09 Lofoten og den greske              mytologi
Kap. 10 Gudinnen fra Leknes
Kap. 11 De første årtusene i              Lofoten
Kap. 12 Det hellige landet i nord
Kap. 13 Det hedenske «Vågar»              og området rundt
Kap. 14 Svolvær -et gammelt              kultsted
Kap. 15 Arven etter Utrøstfolket
Kap. 16 Veien videre- Gudene på Utrøst
- Gudene på Trenyken
- Gudinnegrava på Einangen
- Gudene fra vikingtid


Funnstedene til hulemaleriene som knyttes opp mot maleriene i hula Helvete på Trenyken.En del av kraftsenteret Lofoten.


Historien om «Gudene fra Lofoten er en hypotese om hvem dette gudebenådede folket på Utrøst var, hvem som inngikk det hellige bryllup ute på Trenyken, hvor de kom fra, hvorfor de kom, og hvor det ble av dem.

Hypotesen er basert på en filosofisk og symbolsk tolkning av enkelte funn og fornminner og sagnet om Utrøst, -sett i sammenheng med spesielle helleristninger fra blant annet Peru og Frankrike, samt tolkninger av historiske kilder fra Lofoten, det gamle Hålogaland og fra det gamle Grekenland.

Denne historien er ingen absolutt sannhet, men det henstilles til leseren å ha et åpent sinn

Kapittel 01/16 DET HELLIGE BRYLLUP
Toppen


Copyright © BKH