FORSIDE FORSIDE  Translate by Google
Lofoten -et naturens energisenter

Et Hellige sted

Steder i naturen som våre forfedre brukte til sermonielle handlinger var steder som de anså som spesielt åndelig kraftfulle.

Slike steder var fylt med en særskilt sterk energi og ble oppfattet som "Hellige". 

Sjamaner
, medisinmenn, mystikere og andre oppnår lettere og sterkere kontakt med den åndelige verden i et energisenter, enn på andre steder.

Da denne energien er nøytral, så forsterkes også negativ tankegang og mørke ritualer, såvel som positive ritualer og bønner.Kraftsentret Lofoten

Nedenfor presenterer jeg noen fakta grunner, arkeologiske funn og fornminner, samt sagn & myter som er lagt til grunn for at jeg mener at Lofoten er et kraftsenter fra naturens side, -og at mennesker i tideligere tider kjente til dette og visste å nyttigjøre
seg denne energien i sine religiøse ritualer.

01 : Øyrikets BELIGGENHET ute i havet på samme breddegrad som Alaska og det indre av Sibir med Golfstrømmen som stryk forbi og de sterke strømmene som oppstår mellom øyene når Norskehavet velter inn og ut av Vestfjorden to ganger i døgnet.

02 : Øyriket består av de eldste og de yngste bergartene i verden.

Lofotfjellene består blandt annet av svært harde bergarter der den eldste av dem, Gneiss, er rundt 3 milliarder år gammel. Dette er blandt de eldste bergarter i verden.
I Lofoten finner vi og den yngste bergarten i Europa.
 

Hellige steder
"Hellige steder er de mest elsket og besøkte stedene på jorden. Siden forhistorisk tid de har øvd en mystisk tiltrekningskraft på milliarder av pilegrimer fra hver region og religion.

Disse hellige steder har makt til å helbrede kroppen, opplyse sinnet og vekker sjelen", skriver antropolog og National Geographic fotograf
MARTIN GRAY
på sin nettside.

Han har tilbrakt 25 år av sitt liv som en vandrende pilegrim for å studere og fotografere nesten 1000 hellige steder i 80 land.

I Norge mener han at
Nidarosdomen i Trondheim, Røldal kirke i Odda kommune og Borgund kirke i Borgund, er bygd på steder med forhøyet energi.

Religion som turistmagnet Den store feriereisen står for døren, og mange reiseoperatører frister med religiøse fester og hellige steder som del av programmet.

Nå vil forskere se på hvordan religion blir formidlet av, og endret gjennom, turistindustrien.
FORSKNING.NO


Places of peace and power
Sacred sites are the most loved and visited places on planet earth. Since prehistoric times they have exerted a mysterious attraction on billions of pilgrims from every region and religion. These holy places have the power to heal the body, enlighten the mind, and awaken the soul. Read more

Peru's Sacred Valley has a peaceful, spiritual vibe. Sonia and Berta, a pair of comfortable villas, play host. Read more

Inkaterra has made the journey to the Sacred Valley in Peru a lot easier. Travel to understand, experience to believe. INKATERRA

An exploration of how and why places become invested with SACREDNESS and how the SACRED is embodied or made manifest through ART and ARCHITECTURE Read moreMektige fjell i Kjerkfjorden, Reine, Moskenesøy. Foto: BKH


 


03 : Det største DYPVANNSKORALLREVET i verden finner vi på yttersia av Lofoten. Se og; SÅRBAR KORALLREV

04 : Vi finner store OLJEFOREKOMSTER utenfor Lofoten i det området der alvelandet Utrøst en gang skulle ha ligget. Se og; FOLKEAKSJONEN

05 : Gytested for den Norsk Arktiske Torskestammen som har gitt grunnlaget for LOFOTFISKET.
Dette i tillegg til et rikt liv i havet med all slags fisk, sel og hval.

06 : Arktisk og sydlansk flora, såvel som strand og fjellflora, står side om side. (Se fakta om LOFOTEN)

07 : Lofoten er et av de mest fuglerike områdene i Norge og har de største fuglfjellene i Skandinavia.
(Se fakta om LOFOTEN)

08 : Sagnet om UTRØST eller alvelandet som det også kalles. Gamle sagn forteller om et gudebenådet folkeslag som skulle ha bodd på en øy utenfor Røst. Øya skal forlengst være sunket i havet.

09 : 6000 år gammelt gjestgiveri. I Sværsvika ved Nappstrømmen ut mot Norskehavet, finner vi den største steinalderlokaliteten i Lofoten med 22 grophus som er ca. 4-6000 år gamle og som arkeologene mener har vært et slags gjestgiveri. Havstrømmer fra andre kontinenter ender opp i dette området. (Se ARKEOLOGI)

10 : Folket i Lofoten drev med korndyrking og fehold for over 6000 år siden i den tiden som vi betegner som overgangen mellom nyere og eldre steinalder. Funnet indikerer at de muligens også var monogame og levde et familieliv. Dette var helt uvanlig i steinalderen ellers i Europa. (Se ARKEOLOGI)


Lofotveggen, Moskstraumen, fjelløya Mosken og Værøy. Foto: VEH


11 : En egen ideologi/religion har hatt sitt utspring i Lofoten og etterhvert har religionen spred seg utover øyrikets grenser, sørover til Leka i Nord-Trøndelag og nordover til Harstad.

Trenyken som var hovedkirken for denne religionen framstår som en trekant, en firkant og en sirkel som på avstand ser ut som en tretaggede krone som stikker opp av havet.

12: Gudeskikkelser malt på huleveggen i en hule på Trenyken vitner om at mennesker i tideligere tider anså Trenyken og Lofoten som et særdeles kraftfullt sted.

13 : Punktsirkler hugd inn i steiner i avmålt nærhet til 4 runde steingraver som ligger i hver sin himmelretning samt at det er funnet en punksirkel i Sværsvika.

14 : I Austlofoten rett utenfor Svolvær i området rundt Molldøra ble det i hedens tid etablert et HANDELS OG MAKTSENTER som rådde over hele Hålogaland.

15 : Gudinnegrava på Einangen. I den største sirkelrunde steingraven i Nord-Norge fra århundret etter kristus ligger en ung jente begravet. Graven ligger på et høydedrag der man ser både innersia og yttersia av Lofoten.

16 : Det folket som senere ble kalt vikingene bosatte seg i Lofoten ca. år 200 e.Kr.

17 : Under utgravningen av vikinghuset på Borg ble det funnet under stolpene i midtskipet små gullblikk med det som kan være to gudeskikkelser. Disse gudeskikkelsene som har stor symbolsk likhet med gudeskikkelsene fra Trenyken. Vitner om at det har vært en konge eller en høvding som har bodd der.

18 : Folks søken hit både før vikingtid og gjennom de siste tusen år der mennesker drømte om å bli rik på gyteferdig "Skrei", men de fleste ble desverre fattigere enn de var når de kom.

19 : Det er utallige historier fra både fastboende og besøkende om at de føler at Lofoten er et enegisenter, der enkelte mener at de har hatt religiøse opplevelser av slik karakter at de selv synes det er merkelig. Enkelte hevdet til og med at det er lettere å bli svanger i Lofoten enn andre steder.


Kveldsstemning, Lofoten. Foto: VEH

20 : Kunstnere har søkt hit og flere bosatte seg her for lengre eller kortere perioder opp gjennom de siste 150 årene for å male fjellene og havet, lyset, trollene og mystikken, menneskene og kulturen.

21 :
I Lofoten står åndeligheta sterkt og nesten på hvert et nes finner man en kirke eller et bedehus.


Toppen

 SE OG KRAFTSENTERET LOFOTEN - GUDENE FRA NORDCopyright © BKH