FORSIDE FORSIDE
Guddinnegrava
på EinangenEinangen. Graven ligger på andre siden av parkeringsplassen oppe på et høydedrag.
På et høydedrag, der vi har utsyn både til innersia og yttersia av Lofoten finner vi den største sirkelrunde steingrava i Skandinavia.

Grava som er fra ca. år 100 e. Kr., ligger på Einangen på Vestvågøy er og den eldste og største germanske grav i sitt slag i Nord-Norge.

I denne steingrava som er 21 m i
diameter og 1,5 m høg mener
arkeologene at det har ligget en ikke fullvoksen jente.


FORSIDE - Gudene fra nord

- Gudene på Utrøst
- Gudene på Trenyken
- Gudinnegrava på Einangen
- Gudene fra vikingtid
Arkeologene mener at det er en datter av en høvding eller en prinsesse som er kommet langveisfra for å gifte seg med en høvding og som døde før hun ble gift, derfor fikk hun dette storslagne og spesielle gravstedet.

Jeg synes det er nærliggende å tro at høvdinger og konger fikk de beste sermoniene og gravstedene ved sin død. Det ville vært mer naturlig om det var en konge som lå begravet her, og ikke en liten jente. Det må være noe helt spesielt både med jentungen og gravstedet oppe på dette høydedraget på Vestvågøy.


Under utgravningen foretatt av universitetsmuseet i Tromsø fant de, foruten beinrester etter dette jentebarnet, et lite fragment av et gullsmykke og et bronsjesmykke med sølvpærler som kan symbolisere -en fullstendig syklus; Kosmisk orden.
Guddinnen

Denne jenta, på ti, tolv år,
må hatt en høyere status
enn konger og høvdinger.

Hun kunne ha vært en prinsesse som var seerske, men selv ikke det tror jeg
ville kvalifisert henne til å bli gravlagt på dette særdeles spesielle stedet.I forkant av graven ligger en flat stein som kan ha vært et alter eller en offerstein eller begge deler.

Når en ser på gravens størrelse, plassering og smykket hun hadde med seg i graven, så vitner det om at jenta kunne ha "gudestatus", og fikk en begravelse som bare var en guddinne verdig.

Mange spørsmål reiser seg ved en sådan konklusjon. Hvorfor ble hun sett på som
guddommelig?


Kunne hun ha vært siste etterkommer etter det gudebenådede folket som kom fra UTRØST?

Den siste i rekken av barna etter, -de som forente seg i det hellige bryllup ute på TRENYKEN - muligens 1600 år tideligere.


Bilde til høyre: Tegning av smykket som ble funnet under utgravningen av gravstedet.
Utsyn fra gravstedet mot øst. Ramsvik med Vestfjorden i bakgrunnen.
Einangen - Et hellig sted?

At folket rundt år 100 etter kristus valgte høyde-draget på Einangen som gravsted for denne jenta, må bety at dette høydedraget hadde en spesiell betydning for de som bodde her på den tiden?

Kan det være at mennesker i tiden før og rundt Kristi fødsel brukte stedet til sermonielle sammenkomster?
Sammenkomster som var forbundet med tilbedelse av sola?

Kan høydedraget ha vært sett på som et kraftsenter, et senter som gav kraft og styrke til religøse sermonier? Et hellig sted? Et slags lofotens svar på STONEHENGE?

Når en ser på stedets tilgjengelighet og beliggenhet, -et høydedrag med utsyn øst og vest, der nord og sør er dekt av fjell der en kan en se solens stigning i øst og dens nedgang i vest, så er det lett å se for seg stedet som et kultsted for soldyrkelse.


Ikke langt fra Einangen er det funnet flere PUNKSIRKLER, hogd inn i steiner. På Austvågøya er det funnet en SOL som er risset inn i bergveggen.
Utsyn fra gravstedet mot vest. Fjelltoppen midt i bilde er Offersøy. På yttersia av øya ligger Sværsvika der Ringstad fant det som kan være et 6000 år gammelt gjestgiveri.

Se SYMBOLIKK BRONSJESMYKKET

Kilde: Universitetet i Tromsø, Kåre Ringstad, Professor Olav Sverre Johansen. Egne betraktninger.Einangen, Vestvågøy. Graven ligger mellom Ramsvika og Sennesvika og er lett tilgjengelig der den ligger bare noen minutters gange fra parkeringsplass på toppen av høydedraget. Fra parkeringsplassen ser en stien som går opp til graven på sørsiden av veien.

VIS STØRRE KARTToppen
Copyright © BKH